08 425 054 00 info@byggprestation.se

Våra Tjänster

Vi erbjuder skickliga fackmän med en hög arbetsmoral och kundfokus tillsammans utvecklar vi de mest hållbara och kostnadseffektiva lösningarna för att tillgodose dina behov.

ByggPrestations Kundlöfte

ByggPrestation strävar alltid efter att leverera din produkt i rätt tid, till rätt pris, med effektivitet och kvalitet.
Vi erbjuder en rak och tydlig kommunikation från din personliga kontakt under hela projektet.

Arbetsledning

Våra arbetsledare är projektledarens högra hand på plats i projektet. Arbetsledaren har produktionsansvaret i projektet och är yrkesutförande i projekten. I rollen ingår kontakt med kund, underentreprenörer och materialleverantörer, tidsplansuppföljning och återkoppling till projektledare. Arbetsledaren har ett personalansvar och är Bas U ansvarig på projektnivå, samordnar arbetet på plats, underentreprenörer samt leveranser och hanterar dagbok, personalliggare, registrering, uppföljning och kontroll i projekten. Arbetsledaren är Heta arbeten tillståndsansvarig och utför ekonomisk avstämning med Projektledare.

 

Total- och Generalentreprenad

I entreprenaden kan vi fullt ut visa fördelarna med vårt breda kunnande och de korta beslutsvägarna. Tillsammans bildar vi ett team med representanter från er och våra projektledare som har en nära och öppen dialog kring projektledningen, utförandet och uppföljning av projektet. Syftet med detta är att bevaka projektets gemensamma mål och säkerställa den övergripande styrningen i projektet. Vi samverkar för att gemensamt finna de bästa långsiktiga lösningarna och våra projekt- och arbetsledare samordnar effektivt med kund, leverantörer och underentreprenörer.

Projektledning

Projektledaren samordnar arbetet och sköter kontakten med involverade konsulter och entreprenörer samt löpande följer upp utfall mot planering. Projektledaren sammanställer också förfrågningsunderlag, anbud och genomför upphandlingar av andra projektörer, entreprenörer, kontrollansvarig och besiktningsmän. Därtill är projektledaren personalansvarig och Bas P på projektnivå samt färdigställer slutdokumentationen till kund.

Projektering och Kalkyl

Våra projekteringsledare hjälper byggherren att precisera sina krav och önskemål på den blivande byggnationen. Vi kartlägger tillsammans de förutsättningar och villkor som kan påverka den fortsatta projekteringen. Våra erfarna projekteringsledare kommer stötta, ge råd och effektiva lösningar. Projekteringsledaren har kontakt med konsulter och andra intressenter under processen och är sedan med och tar fram kompletta bygghandlingar.

Vi erbjuder även kompetens inom kalkyl, för att ta fram underlag till olika byggprojekt samt ansvarar för utvärdering och uppföljning av dessa.

Nybyggnation, Renovering och Tillbyggnad

När du anlitar oss, vet du att det är erfarna, ansvarsfulla och serviceinriktade hantverkare som utför arbetet. Dessutom har vi mycket god vana att arbeta professionellt i hem och miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt. 

Vi utför bland annat:

  • Snickerier

  • Renoveringar ex. kök och badrum

  • Dörr och fönsterbyten
  • Golvläggning
  • Nyproduktion

  • Utbyggnationer
  • Försäkringsskador

Byggservice

Byggprestation utför om- och tillbyggnationer, underhålls- och reparationsarbeten till stora och små företag. Vi är flexibla och anpassar oss utifrån varje kunds unika behov.

Varför välja Byggprestation?

Nöjd kund garanti

Vi vill att våra kunder skall känna sig trygga med valet av byggföretag. Därför garanterar vi att agerar snarast om du mot förmodan skulle påtala en brist i vårt utförande. Garantin syftar till att understryka den höga kvalitet vi levererar i våra projekt.

Yrkeskompetens

Vi håller oss uppdaterade inom nya standarder och lagkrav. Våra anställda har gått de senaste utbildningarna inom säkerhet och innehar behörigheter samt certifieringar som ID06, Bas U och Bas P.

kostnadsfritt kundbesök

Vi erbjuder ett första kostnadsfritt kundbesök. Under detta besök utreder vi ert behov och föreslår effektiva lösningar. 

Hållbarhet och trygghet

Vi använder kvalitetsmaterial från de ledande leverantörerna och satsar på långsiktiga lösningar.

Byggprestation har erforderliga entreprenad- och trygghetsförsäkringar samt
F-skatt sedel.

 

Kontakta oss

Epost

info@byggprestation.se

Telefon

08 425 054 00

Kvalitet och struktur, med god kommunikation och i rätt tid!