08 425 054 00 info@byggprestation.se

Om oss

CMA Byggprestation AB grundades av André Edlund år 2017 när han insåg att det efterfrågades byggföretag som kan leverera tjänster med den struktur och de effektiva processerna som André under sina år i branschen har utvecklat och använder i samtliga projekt.

Vision till verklighet är Byggprestations kunderbjudande, där beställaren kan välja ut vilka delar i byggprocessen de behöver hjälp med för att förverkliga sina projekt.

Namnet Byggprestation symboliserar det arbete som krävs för att komma till ett slutresultat som också ger nöjda kunder!

På ByggPrestation menar vi att hantverkarens kompetens och erfarenhet är det som gör att våra kunder återkommer om och om igen.

På företaget har vi idag åtta anställda och en samlad branscherfarenhet på 134 år!

”Vår värdegrund är att skapa ett mervärde till anställda, kunder och samhälle genom att bedriva verksamheten utifrån en god affärsetik och moral, med hänsyn till en hållbar framtid.

Vi har en delaktig och engagerad personalstyrka, med rätt kompetens och utbildning, som arbetar effektivt och levererar hög kvalitet, vilket genererar nöjda kunder och hållbara resultat.”

Teamet på Byggprestation

De goda resultat vi presterar baseras sällan på en enskild persons insats utan grundar sig i ett välkalibrerat samarbete i teamet.

Vi tror att våra anställda är nöjda när de får vara delaktiga i utvecklingsarbetet på företaget och veta att de har möjlighet att bidra till att förfina och effektivisera våra arbetsprocesser. Vi satsar därför på utveckling och utbildning, även inom de mjuka värdena som företagskultur, ledarskap och samarbete. Hos oss sker ett aktivt arbete med förbättringar av arbetsmiljö, för att skapa trivsel och förstärka känslan av samhörighet, tillit och respekt i teamet. Vi efterfrågar även delaktighet i val av projekt och affärsutvecklingsområden. Genom detta arbete är vår ambition att våra anställda är nöjda, att de väljer att stanna länge hos oss och engagera sig helhjärtat för att få en nöjd kund.

André Edlund

VD, Projektledare

andre@byggprestation.se

08 425 054 37

Peter Hedberg

Arbetsledare

peter.hedberg@byggprestation.se

08 425 054 06

Peter Rosén

Arbetsledare

peter.rosén@byggprestation.se

08 425 054 02

Staffan Säkkinen

Arbetsledare

staffan.sakkinen@byggprestation.se

08 425 054 10

Perre Edin

Arbetsledare

perre.edin@byggprestation.se

08 425 054 05

Tim Ulvbane

Arbetsledare

tim.ulfbane@byggprestation.se

08 425 054 03

Marcus Dahlstedt

Arbetsledare

marcus.dahlstedt@byggprestation.se

08 425 054 04

Moa Dahlbacka

Ekonomichef, HR ansvarig

moa.dahlbacka@byggprestation.se

08 425 054 01

Kontakta oss

Epost

info@byggprestation.se

Telefon

08 425 054 00

Kvalitet och struktur, med god kommunikation och i rätt tid!