08 425 054 00 info@byggprestation.se

Byggprocessen

ByggPrestations mål är att leverera din produkt i rätt tid, till rätt pris, med effektivitet, kvalitet och med en rak och tydlig kommunikation från din personliga kontakt under hela projektet.

 

Byggprocessen

 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av hur en byggprocess kan gå till, så att du enkelt kan se vilket behov du har.

Vid första kontakt bokas tid för ett kostnadsfritt besök, vi kommer ut på plats och tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för ditt behov. Vi erbjuder också möjlighet att utnyttja vår tjänst att rita upp din vision i 3D för att enklare få en överblick över projektet och förekomma problem.

Du får sedan en offert, där det bland annat framgår information om vad som ingår i utförandet och hur det skall ske. Denna går vi tillsammans igenom för att reda ut om något känns oklart. Alternativen för din offert baseras på fast pris eller budgetpris mot löpande räkning.

      • Fast pris innebär att arbetet enligt offert utförs till en på förhand bestämd summa. Uppkommer tillkommande arbeten informeras alltid beställaren om detta, dessa faktureras enligt separat löpande räkning.
      • Löpande räkning innebär att det på förhand inte finns något bestämt slutpris för beställningen. Arbetet utförs löpande enligt den timdebitering som angetts i offerten.
      • Budgetpris mot löpande räkning innebär att beställaren får en uppskattning om antalet timmar som går åt och en ungefärlig materialkostnad för arbetet enligt offerten. Uppkommer tillkommande arbeten informeras alltid beställaren om detta, dessa faktureras enligt separat löpande räkning.

Beställning sker och tidsplan upprättas, vi samordnar med övriga yrkesgrupper. Krävs bygglov kan vi erbjuda hjälp med att ta fram ritningar, projektering, kontrollansvarig och övriga kontakter.

Sen följer startmöte av projektets genomförande, med samordning på plats från våra arbetsledare. 

Det sista som sker är slutbesiktning av de olika momenten. Byggprestation upprättar och samlar in slutdokumentation och följer upp eventuella åtgärder.

 

Kontakta oss

Epost

info@byggprestation.se

Telefon

08 425 054 00

Kvalitet och struktur, med god kommunikation och i rätt tid!