08 425 054 00 info@byggprestation.se

Vision till verklighet

Med ett stort yrkeskunnande inom byggnation och ett brett kontaktnät av etablerade duktiga underentreprenörer, ser vi till att både våra egna och andra byggföretags projekt hanteras effektivt och med god kvalitet.

Vi erbjuder hjälp utifrån dina behov, med allt från att utveckla din idé och första skiss,
till att stötta dig genom projektering, upphandling och bygglov.
Vi samordnar och arbetsleder projektet samt färdigställer din slutprodukt.

 

Från Vision till Verklighet

Nybyggnation, Renovering och Tillbyggnad

Hos oss får du hjälp att förverkliga dina projekt. Vi är skickliga fackmän med ett lösningsfokuserat arbetssätt, vi har lång erfarenhet av att tillsammans med beställaren  hitta rätt lösningar utifrån behov. 

Byggservice

ByggPrestation utför byggservice till stora och små företag inom näringsliv. Vi förverkligar effektivt om- och tillbyggnationer, underhålls- och reparationsarbeten och levererar med hög kvalitet.

Arbetsledning

Under projektet ansvarar våra arbetsledare för planering, samordning och kvalitetsuppföljning. Arbetsledaren sköter löpande kontakt med kund, leverantörer och underentreprenörer. 

total- och generalEntreprenad

ByggPrestation är stolta över att både i egen regi kunna utföra helhetsåtaganden såsom total- eller generalentreprenad samt partnering- och samverkansprojekt.

Vi erbjuder beprövade lösningar inom alla yrkesgrupper med vårt gedigna kontaktnät bestående av yrkeskunniga och seriösa hantverkare.

Projektledning

Vi erbjuder erfarna projektledare som har kunskap och erfarenhet av att driva komplicerade byggprojekt, oavsett projektets storlek är vår roll att stödja dig och bevaka dina intressen. 

projektering och Kalkyl

Projekteringsledarna på Byggprestation utför det utrednings- och förberedelsearbete som föregår det operativa genomförandet av en byggnation. En bra projekteringsprocess kommer att minska risken för omtag och är avgörande för ett lyckat bygge.

ByggPrestations Koncept

Kvalitet och struktur, med god kommunikation och i rätt tid!

Kontakta oss

Epost

info@byggprestation.se

Telefon

08 425 054 00

Kvalitet och struktur, med god kommunikation och i rätt tid!