08 425 054 00 info@byggprestation.se

Dataskydds- Integritets- personuppgifts- och sekretesspolicy

För CMA Byggprestation AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter och beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina person-uppgifter.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy, den senaste versionen finns alltid publicerad på byggprestation.se

Personuppgifter och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det omfattar därmed mer än namn och personnummer, exempelvis e-postadresser och bilder.

Behandling av personuppgifter avser allt som sker med uppgifterna i IT systemet, såsom insamling, registrering, lagring, bearbetning och överföring.

För de behandlingar som sker inom Byggprestations verksamhet är
CMA Byggprestation AB, org nr 559111-1900 och postadress Aldal 6, 155 93 Nykvarn personuppgiftsansvarig.

  Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

  Vi behandlar i huvudsak namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, finansiell information såsom kreditupplysningar, faktureringsuppgifter och korrespondens för våra kunder, potentiella kunder, leverantörer och underentreprenörer. Detta i samband med att du genomför köp eller använder våra tjänster och i samband med att vi marknadsför våra tjänster.

  Byggprestation inhämtar uppgifter direkt från dig vid beställning, när du besöker vår hemsida, eller är aktiv via våra sociala medier. Vi kan också inhämta uppgifter från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering och kontroll av dina kontaktuppgifter, kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag och banker.

  Vi behandlar dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal mellan oss och dig samt för att följa lagstadgade krav. Vi behandlar också nödvändiga personuppgifter för våra anställda av samma skäl.

  Cookie-filer

  Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

  Inbäddat innehåll från andra webbplatser

  Materialet på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

  Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

  Personuppgiftsbiträden

  I vissa situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, tex IT leverantörer. Då är de personuppgiftsbiträden till oss, vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar sekretessen och säkerheten för personuppgifterna.

  Vi kan också dela dina uppgifter med andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, tex myndigheter som Skatteverket där vi är skyldiga att lämna ut uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vid dessa tillfällen gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

   Hur skyddar vi dina personuppgifter?

   Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Byggprestation har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Byggprestation som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

    Vilka rättigheter har du till din data?

    Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Gallring sker årligen enligt våra rutiner. Du kan begära att vi tar bort eller rättar personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

     

     Kontakta oss

     Epost

     info@byggprestation.se

     Telefon

     08 425 054 00

     Kvalitet och struktur, med god kommunikation och i rätt tid!